Paytr Php Entegrasyonu

2019-04-19 17:02:29 / blog / 1160
Paytr Php Entegrasyonu

Bu yazıda Php ile Paytr sanalpos entegrasyonu ile ilgili bilgi verilecektir. Entegrasyon dökümanında yer alan 2 adımlı bilgilerle adım adım entegrasyonu tamamlayacağız.

  • İlk Adım

Bu adımda ilk önce iframe kodunu (kredi kartı bilgilerinin girişini sağlayan kod) temanızda ilgili yere yerleştiriyoruz.

daha sonra verilen örnek kod dosyasındaki bilgileri dolduruyoruz.

## 1. ADIM için örnek kodlar ##
####################### DÜZENLEMESİ ZORUNLU ALANLAR ####################### # ## API Entegrasyon Bilgileri - Mağaza paneline giriş yaparak BİLGİ sayfasından alabilirsiniz. $merchant_id = 'XXXXXX'; $merchant_key = 'YYYYYYYYYYYYYY';

$merchant_salt = 'ZZZZZZZZZZZZZZ';

# ## Müşterinizin sitenizde kayıtlı veya form vasıtasıyla aldığınız eposta adresi $email = "XXXXXXXX";

# ## Tahsil edilecek tutar. $payment_amount = ""; //9.99 için 9.99 * 100 = 999 gönderilmelidir.

# ## Sipariş numarası: Her işlemde benzersiz olmalıdır!! Bu bilgi bildirim sayfanıza yapılacak bildirimde geri gönderilir. $merchant_oid = ""; # ## Müşterinizin sitenizde kayıtlı veya form aracılığıyla aldığınız ad ve soyad bilgisi $user_name = "";

# ## Müşterinizin sitenizde kayıtlı veya form aracılığıyla aldığınız adres bilgisi $user_address = "";

# ## Müşterinizin sitenizde kayıtlı veya form aracılığıyla aldığınız telefon bilgisi $user_phone = "";

# ## Başarılı ödeme sonrası müşterinizin yönlendirileceği sayfa

## !!! Bu sayfa siparişi onaylayacağınız sayfa değildir! Yalnızca müşterinizi bilgilendireceğiniz sayfadır!

## !!! Siparişi onaylayacağız sayfa "Bildirim URL" sayfasıdır (Bakınız: 2.ADIM Klasörü). $merchant_ok_url = "sitenizcom/odeme_basarili.php";

# ## Ödeme sürecinde beklenmedik bir hata oluşması durumunda müşterinizin yönlendirileceği sayfa

## !!! Bu sayfa siparişi iptal edeceğiniz sayfa değildir! Yalnızca müşterinizi bilgilendireceğiniz sayfadır!

## !!! Siparişi iptal edeceğiniz sayfa "Bildirim URL" sayfasıdır (Bakınız: 2.ADIM Klasörü). $merchant_fail_url = "sitenizcom/odeme_hata.php";

# ## Müşterinin sepet/sipariş içeriği $user_basket = "";

# /* ÖRNEK $user_basket oluşturma - Ürün adedine göre array'leri çoğaltabilirsiniz

$user_basket = base64_encode(json_encode(array( array("Örnek ürün 1", "18.00", 1), // 1. ürün (Ürün Ad - Birim Fiyat - Adet ) array("Örnek ürün 2", "33.25", 2), // 2. ürün (Ürün Ad - Birim Fiyat - Adet ) array("Örnek ürün 3", "45.42", 1)  // 3. ürün (Ürün Ad - Birim Fiyat - Adet ) ))); */ ############################################################################################
## Kullanıcının IP adresi if( isset( $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"] ) ) { $ip = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"]; } elseif( isset( $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"] ) ) { $ip = $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]; } else { $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; }

## !!! Eğer bu örnek kodu sunucuda değil local makinanızda çalıştırıyorsanız

## buraya dış ip adresinizi yazmalısınız. Aksi halde geçersiz paytr_token hatası alırsınız. $user_ip=$ip; ##
## İşlem zaman aşımı süresi - dakika cinsinden $timeout_limit = "30";
## Hata mesajlarının ekrana basılması için entegrasyon ve test sürecinde 1 olarak bırakın. Daha sonra 0 yapabilirsiniz. $debug_on = 1;

## Mağaza canlı modda iken test işlem yapmak için 1 olarak gönderilebilir.    $test_mode = 0;
$no_installment = 0; // Taksit yapılmasını istemiyorsanız, sadece tek çekim sunacaksanız 1 yapın

## Sayfada görüntülenecek taksit adedini sınırlamak istiyorsanız uygun şekilde değiştirin. ## Sıfır (0) gönderilmesi durumunda yürürlükteki en fazla izin verilen taksit geçerli olur. $max_installment = 0;
$currency = "TL";

####### Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. ####### $hash_str = $merchant_id .$user_ip .$merchant_oid .$email .$payment_amount .$user_basket.$no_installment.$max_installment.$currency.$test_mode; $paytr_token=base64_encode(hash_hmac('sha256',$hash_str.$merchant_salt,$merchant_key,true)); $post_vals=array( 'merchant_id'=>$merchant_id, 'user_ip'=>$user_ip, 'merchant_oid'=>$merchant_oid, 'email'=>$email, 'payment_amount'=>$payment_amount, 'paytr_token'=>$paytr_token, 'user_basket'=>$user_basket, 'debug_on'=>$debug_on, 'no_installment'=>$no_installment, 'max_installment'=>$max_installment, 'user_name'=>$user_name, 'user_address'=>$user_address, 'user_phone'=>$user_phone, 'merchant_ok_url'=>$merchant_ok_url, 'merchant_fail_url'=>$merchant_fail_url, 'timeout_limit'=>$timeout_limit, 'currency'=>$currency,            'test_mode'=>$test_mode ); $ch=curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "paytrcom/odeme/api/get-token"); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ; curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_vals); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20); $result = @curl_exec($ch);
if(curl_errno($ch)) die("PAYTR IFRAME connection error. err:".curl_error($ch));
curl_close($ch); $result=json_decode($result,1); if($result['status']=='success') $token=$result['token']; else die("PAYTR IFRAME failed. reason:".$result['reason']); #########################################################################
?>
 

  ## 2. ADIM için örnek kodlar ##
## ÖNEMLİ UYARILAR ## ## 1) Bu sayfaya oturum (SESSION) ile veri taşıyamazsınız. Çünkü bu sayfa müşterilerin yönlendirildiği bir sayfa değildir. ## 2) Entegrasyonun 1. ADIM'ında gönderdiğniz merchant_oid değeri bu sayfaya POST ile gelir. Bu değeri kullanarak ## veri tabanınızdan ilgili siparişi tespit edip onaylamalı veya iptal etmelisiniz. ## 3) Aynı sipariş için birden fazla bildirim ulaşabilir (Ağ bağlantı sorunları vb. nedeniyle). Bu nedenle öncelikle ## siparişin durumunu veri tabanınızdan kontrol edin, eğer onaylandıysa tekrar işlem yapmayın. Örneği aşağıda bulunmaktadır.
$post = $_POST;
####################### DÜZENLEMESİ ZORUNLU ALANLAR ####################### # ## API Entegrasyon Bilgileri - Mağaza paneline giriş yaparak BİLGİ sayfasından alabilirsiniz. $merchant_key = 'YYYYYYYYYYYYYY'; $merchant_salt = 'ZZZZZZZZZZZZZZ'; ###########################################################################
####### Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. ####### # ## POST değerleri ile hash oluştur. $hash = base64_encode( hash_hmac('sha256', $post['merchant_oid'].$merchant_salt.$post['status'].$post['total_amount'], $merchant_key, true) ); # ## Oluşturulan hash'i, paytr'dan gelen post içindeki hash ile karşılaştır (isteğin paytr'dan geldiğine ve değişmediğine emin olmak için) ## Bu işlemi yapmazsanız maddi zarara uğramanız olasıdır. if( $hash != $post['hash'] ) die('PAYTR notification failed: bad hash'); ###########################################################################
## BURADA YAPILMASI GEREKENLER ## 1) Siparişin durumunu $post['merchant_oid'] değerini kullanarak veri tabanınızdan sorgulayın. ## 2) Eğer sipariş zaten daha önceden onaylandıysa veya iptal edildiyse  echo "OK"; exit; yaparak sonlandırın.
/* Sipariş durum sorgulama örnek     $durum = SQL    if($durum == "onay" || $durum == "iptal"){ echo "OK"; exit; } */
if( $post['status'] == 'success' ) { ## Ödeme Onaylandı
## BURADA YAPILMASI GEREKENLER ## 1) Siparişi onaylayın. ## 2) Eğer müşterinize mesaj / SMS / e-posta gibi bilgilendirme yapacaksanız bu aşamada yapmalısınız. ## 3) 1. ADIM'da gönderilen payment_amount sipariş tutarı taksitli alışveriş yapılması durumunda ## değişebilir. Güncel tutarı $post['total_amount'] değerinden alarak muhasebe işlemlerinizde kullanabilirsiniz.
} else { ## Ödemeye Onay Verilmedi
## BURADA YAPILMASI GEREKENLER ## 1) Siparişi iptal edin. ## 2) Eğer ödemenin onaylanmama sebebini kayıt edecekseniz aşağıdaki değerleri kullanabilirsiniz. ## $post['failed_reason_code'] - başarısız hata kodu ## $post['failed_reason_msg'] - başarısız hata mesajı
}
## Bildirimin alındığını PayTR sistemine bildir. echo "OK"; exit;?>

Teklif Formu

TOP